. Zwiększ kontrast
A- A A+
zmień wielkość czcionki
INFO 24:
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności

Aktualności

 
2017-06-30

Informacje ze Szkoły Podstawowej nr 1

PRZYJACIELE ZIPPIEGO

Uczniowie klasy 3A uczestniczyli w Międzynarodowym Programie „Przyjaciele Zippiego”. Celem programu jest rozwijanie umiejętności społecznych  i emocjonalnych dzieci. Przygotowanie   do radzenia sobie w trudnych sytuacjach, korzystanie z pomocy i wsparcia innych, myślenie o własnym powodzeniu oraz budowanie poczucia własnej wartości.

Dzieci słuchając opowiadań i wykonując ćwiczenia, uczyły się, jak rozpoznawać własne uczucia i jak o nich rozmawiać, jak mówić, to co chce się powiedzieć, jak słuchać uważnie, jak prosić o pomoc, jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie, jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem,   jak mówić przepraszam, jak radzić sobie z przemocą i krzywdzeniem, jak rozwiązywać konflikty,    jak radzić sobie ze zmianą i stratą, jak adaptować się do nowych sytuacji i jak pomagać innym. Podczas spotkań większość uczestników chętnie opowiadała o swoich trudnych uczuciach, miłych       i przykrych wydarzeniach oraz brała aktywny udział w odgrywaniu scenek.

Do udziału w programie zostali zaangażowani również rodzice, aby wzmocnić w domu, to czego dziecko nauczyło się podczas spotkań z Zippim. Rodzice otrzymali pełną informację o programie i adres strony internetowej, co umożliwiło korzystanie z dodatkowych materiałów proponowanych przez Centrum Pozytywnej Edukacji. Po zakończeniu realizacji kolejnych części programu uczestnicy wspólnie z rodzicami wykonywali zadania domowe.

Program „Przyjaciele Zippiego” jest realizowany w różnych krajach przez organizacje partnerskie, na podstawie licencji udzielanej przez Fundację Partnership for Children, która jest właścicielem programu. W Polsce stroną umowy licencyjnej jest Centrum Pozytywnej Edukacji         w Warszawie. W roku 2013 program został wpisany na krajowa listę programów profilaktycznych       i promocji zdrowia, rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA, Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii KBPN, Ośrodek Rozwoju Edukacji ORE, a także Instytut Psychiatrii i Neurologii IPiN.

Udział uczniów w programie został sfinansowany przez Urząd Miasta Świdwin.

                                                                                              Beata Wachowiak
                                                                                              realizator programu

- sp1_przyjaciele2017-01.jpg

- sp1_przyjaciele2017-02.jpg

- sp1_przyjaciele2017-03.jpg

- sp1_przyjaciele2017-04.jpg

„Orzełki Jedynki 2017”

 

            20 czerwca 2017 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie dyrekcji szkoły z uczniami, którzy osiągnęli w bieżącym roku szkolnym znaczące osiągnięcia w konkursach na szczeblu wojewódzkim, regionalnym, ogólnopolskim a nawet międzynarodowym. W tej pięknej uroczystości uczestniczyli rodzice uczniów oraz nauczyciele – współautorzy sukcesu dzieci. Pani dyrektor wręczyła wyróżnionym uczniom listy pochwalne i nagrody, zaś rodzicom  i nauczycielom przekazała listy gratulacyjne.

Oto uczniowie wyróżnieni honorowym tytułem „Orzełka Jedynki 2017”:

Maria Kopeć-Popa z kl. 1 a

Emilia Mamak z kl. 2 a

Maria Hnatowicz z kl. 2 c

Naomi Kopeć z kl. 2 c

Wojciech Kudelski z kl. 2 c

Martyna Oleńczuk z kl. 2 c

Weronika Gorczak z kl. 3 a

Wiktoria Tymińska z kl. 3 a

Eliza Markiewicz z kl. 3 d

Natalia Górska z kl. 4 a

Hanna Chojnacka z kl. 4 b

Dominika Bartosik z kl. 4 c

Weronika Brucka z kl. 5 b

Amelia Chmielewska z kl. 5 b

Emilia Potasznik z kl. 5 b

Julia Kotowska z kl. 6 a

Filip Kwidziński z kl. 6 a

Igor Mariak z kl. 6 a

Lidia Matysiak z kl. 6 a

Julia Mazurkiewicz z kl. 6 a

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców oraz pani Barbarze Kolasińskiej reprezentującej Fundację Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za zasponsorowanie nagród rzeczowych  dla wszystkich wyróżnionych uczniów.     

                                                                                                                Anna Strońska

- sp1_orzelki2017-628.JPG

- sp1_orzelki2017-629.JPG

- sp1_orzelki2017-630.JPG

- sp1_orzelki2017-631.JPG

- sp1_orzelki2017-632.JPG

 

Do zobaczenia szkoło, witajcie wakacje!

23 czerwca 2017 r. uroczyście zakończyliśmy rok szkolny. Podczas apelu w hali sportowej spotkała się cała społeczność szkolna, a więc uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście: pan Stanisław Cieśliński wiceprzewodniczący Rady Miasta, pan Przemysław Pisula Skarbnik Miasta, pani Beata Ociepa radna Rady Miasta, pan Jerzy Konat radny Rady Miasta oraz przedstawiciele Rady Rodziców: pani Ewa Mazurkiewicz, pan Sebastian Gutowski i pan Marcin Czarnecki. Pani dyrektor podsumowała pracę szkoły i przypomniała o czekających nas od nowego roku szkolnego zmianach. Podziękowała również w serdecznych słowach rodzicom za współpracę i zaangażowanie w życie szkoły. Szkolne stypendium motywacyjne za osiągnięcia w nauce, sporcie i konkursach otrzymali: Julia Mazurkiewicz, Julia Kotowska, Igor Mariak, Natalia Górska, Martyna Ogrodnik, Julia Bober, Weronika Brucka, Emilia Potasznik, Maksymilian Kuzio, Dominka Bartosik, Radek Dawid, Oliwia Lipkowicz, Lidia Matysiak, Filip Kwidziński, Filip Ilkowski, Adrianna Dzięgiel, Julia Oleszkiewicz, Julia Szczepańska, Hanna Chojnacka, Emilia Mamak, Eliza Markiewicz.

Za najwyższą średnią ocen w szkole, tj. 6,0 nagrodę prymusa szkoły otrzymały uczennice klasy 6 a Julia Kotowska i Julia Mazurkiewicz. Nagrodę dla osobowości szkoły otrzymała Wiktoria Waszek, zaś tytuły osobowości sportowej szkoły – Julia Kotowska i Szymon Kaźmierczak.

Nagrody specjalne dla najlepszych czytelników otrzymały Natasza Chojnacka oraz Natalia Puszkiewicz, za stuprocentową frekwencję- Wojciech Kruczko, Wojciech Piwosz, Karol Szczepański, Dominika Bartosik i Julia Szczepańska, zaś za osiągnięcia sportowe- Zuzanna Prusaczyk.

Pani dyrektor złożyła podziękowania rodzicom odchodzącym wraz z uczniami z klas 6 b i 6 c.

Dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie nagród dla prymusów szkoły, osobowości sportowych, uczniów mających 100% obecności na zajęciach oraz wszystkich wyróżnionych za zachowanie, wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, pracę w Samorządzie Uczniowskim, w Szkolnym Kole Wolontariatu i reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym. Dziękujemy także radnym Rady Miasta pani Beacie Ociepa i panu Jerzemu Konat za zasponsorowanie nagród specjalnych dla uczniów.

Życzymy wszystkim udanego odpoczynku na wakacyjnych szlakach.

Anna Strońska

- sp1_zakonczenie2017-001.JPG

- sp1_zakonczenie2017-002.JPG

- sp1_zakonczenie2017-003.JPG

- sp1_zakonczenie2017-004.JPG

- sp1_zakonczenie2017-005.JPG

- sp1_zakonczenie2017-006.JPG

- sp1_zakonczenie2017-008.JPG

- sp1_zakonczenie2017-009.JPG

- sp1_zakonczenie2017-010.JPG

- sp1_zakonczenie2017-011.JPG

UM Świdwin
 
Urząd Miasta Świdwin,
Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin, pow. świdwiński, woj. zachodniopomorskie
tel.: (94) 36520 11 (12, 13, 14), fax: (94) 3652283, email: ratusz@swidwin.pl, http://www.swidwin.pl
NIP: 6722003749, Regon: 330920825
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI