. Zwiększ kontrast
A- A A+
zmień wielkość czcionki
INFO 24:
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności

Aktualności

 
2017-05-26

Z kartą będzie taniej

Miasto Świdwin przystąpiło do programów Województwa Zachodniopomorskiego pod nazwą: „Zachodniopomorska Karta Rodziny” oraz „Zachodniopomorska Karta Seniora”.

Jest to forma wsparcia dla seniorów oraz rodzin zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego poprzez system ulg zaproponowanych przez lokalnych partnerów programu. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego realizuje te programy wspólnie z samorządami lokalnymi. Znajduje się wśród nich również Świdwin. Stanowią one część Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020 „Region dla Rodziny.

„Zachodniopomorska Karta Seniora”

Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Seniora objęte są osoby starsze zamieszkałe na terenie województwa zachodniopomorskiego. Karta umożliwia korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów programu.

O Zachodniopomorską Kartę Seniora mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 60 lat. Karty wydawane są bezpłatnie. Dodatkowe informacje dostępne są w regulaminie wydawania i użytkowania Zachodniopomorskiej Karty Seniora. Można również pobrać wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora.

              „Zachodniopomorska Karta Rodziny”

Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Rodziny objęte są rodziny z minimum dwojgiem dzieci z terenu województwa zachodniopomorskiego. Karta umożliwia korzystanie, na preferencyjnych warunkach, z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu.

O wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny mogą ubiegać się:

a) małżonkowie prowadzący wspólne gospodarstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci oraz dzieci (do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, dożywotnio w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności)

b) rodziny zastępcze zamieszkałe pod wspólnym adresem

c) rodzinne domy dziecka.

Dodatkowe informacje dostępne są w regulaminie wydawania i użytkowania  Zachodniopomorskiej Karty Rodziny. Można również pobrać wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny.

Obydwie karty wydawane są bezpłatnie.

Jak otrzymać Zachodniopomorską Kartę Rodziny?

Przyznanie Karty następuje na podstawie wniosku złożonego Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta Świdwin. Wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty jego złożenia. Odbioru Karty dokonuje się osobiście w miejscu złożenia wniosku o wydanie Karty.

W przypadku rodzica karta wydawana jest na czas nieokreślony. Natomiast dla dzieci Karta wydawana jest na czas określony, tj. do osiągnięcia przez dziecko 18 roku życia. W przypadku dzieci, które po 18 roku życia kontynuują naukę, możliwe jest na ich wniosek wydanie kolejnej Karty ważnej do ukończenia 26-go roku życia dziecka.

Karta dla osoby pełnoletniej jest ważna z dowodem osobistym. W przypadku dzieci uczących się, Karta jest ważna z legitymacją szkolną, bądź studencką.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania wniosków o wydanie karty. Zakres ulg, które będzie można uzyskać, zależy w dużej mierze od partnerów projektu, dlatego też zachęcamy podmioty gospodarcze z terenu Świdwina do przystąpienia do tej inicjatywy.

Kontakt:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego:

Magdalena Sadlak

Tel: 91 42 53 611, e-mail: rodzina@wzp.pl

Urząd Miasta Świdwin:

Przyjmowanie wniosków, wydawanie kart:

Marzena Kurlapska, tel. 094 36 480 35, mail: ratusz@swidwin.pl

Informacje na temat programu, pośrednictwo, promocja:

Grzegorz Szczepański, tel. 094 36 480 32, mail: promocja@swidwin.pl

Wykaz dostępnych ulg

Więcej informacji:

http://rodzina.wzp.pl/

ulotka informacyjna Region dla Rodziny

Zachodniopomorska Karta Rodziny - wzór

Zachodniopomorska Karta Seniora - wzór

 

UM Świdwin
 
Urząd Miasta Świdwin,
Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin, pow. świdwiński, woj. zachodniopomorskie
tel.: (94) 36520 11 (12, 13, 14), fax: (94) 3652283, email: ratusz@swidwin.pl, http://www.swidwin.pl
NIP: 6722003749, Regon: 330920825
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI